Aktuellt i politiken

Hej och välkommen till Moderaterna i Trelleborg!
På denna sidan finns inlägg om aktuella ämnen.
Med hjälp av menyn kan du hitta mer.

Moderaternas initiativ öppnar för lösning i Alstad

Utvecklingen riskerar att gå på fel håll för hela Alstadsområdet om den kommunala skolan i Västra Alstad fasas ut. Moderaterna har valt att vara konstruktiva för att finna långsiktiga lösningar som kan bryta denna utveckling. Vi har därför drivit på för att friskolan Pilen ska kunna vara en del i lösningen för elever och föräldrar genom att ta initiativet till kontakt.

Kontakten mellan Moderaterna och Pilen har nu gått så långt att det börjar handla om praktiska frågor och då måste bildningsförvaltningen kopplas in. I dag mötte Lars Mikkelä förvaltningschefen och Bildningsnämndens ordförande för att driva frågan vidare.

Resultatet av dagens möte blev att bildningsförvaltningen nu ska arbeta vidare med friskolan Pilens roll i Alstad. Det innebär att de moderata politikerna lämnar över till bildningsförvaltningen att ha de operativa kontakterna med Pilen.

Vi är fortsatt engagerade i frågan och kommer att följa utvecklingen från det politiska perspektivet. Vi har vår roll och förvaltningen sin.

Moderaterna tar initiativet i Alstad och vill att Pilen får ta över

Vi tycker att Bildningsnämndens beslut i januari att sätta ett minimiantal elever för att starta förskoleklass i Alstad var fel. Det visade vi också genom motyrkande och reservation.

Vi väljer nu att vara konstruktiva för att finna långsiktiga lösningar som kan bryta en riskerad negativ utveckling i Alstad. En åtgärd är att flytta planerade bostäder från Sydöstra Grevie till Alstad i den kommande översiktsplanen. Åtgärder för att säkra bostäder och skolvägar med hänsyn till verksamheter går att hantera om man vill, i Alstad lika bra som i centralorten.

Moderaterna har också tagit initiativ till samtal med den fristående skolan Pilen som i närheten inte har problem med att fylla sina klasser. Pilen har nu återkommit med att man vill titta vidare på möjligheterna. Man vill tex. titta på lokalerna i Alstad tillsammans med någon från förvaltningen. På sikt ser vi att Pilen kan ta över alla elever i området.

Vi vill att den fortsatta processen skall vara formellt riktig och vi vill också se en bred enighet i nämnden. Jag har därför bjudit in Sven Lindkvist(S) till möte för att diskutera hur Bildningsnämnden och -förvaltningen kan fortsätta det arbete som Moderaterna startat.
Självklart deltar jag gärna i det fortsatta arbetet för utvecklingen av Alstad.

Lars Mikkelä

Vi är positiva till Anderslöv men inte till kvartettens hantering

Detta är Moderaternas protokollsanteckning i Thysells-ärendet:

Moderaterna i Trelleborg är positiva till utvecklingen av Anderslöv och andra delar av hela vår fantastiska kommun.
Moderaterna röstar för denna utökade kostnad trots sättet denna utökning tillkommit på.
Detta är inte en av politiken fattat beslut om utökning. Detta är inte en utökning baserat på behov.
Utökningen som kostar 2,5 miljon årligen i ökad hyra för Trelleborgs kommun är utfallet av förhandlingar mellan Thysells advokater och kommunens advokater.
Anledningen är att ärendet höll på att bli en felaktig upphandling.
För att klara den situationen hölls dessa förhandlingar.
Sett ur ekonomisk synvinkel är detta ännu ett exempel på hur den styrande Kvartetten missköter kommunens ekonomi. Kvartetten består av socialdemokrater, centerpartister, miljöpartister och söderslättspartister.

Mikael Rubin

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen