Aktuellt i politiken

Hej och välkommen till Moderaterna i Trelleborg!
På denna sidan finns inlägg om aktuella ämnen.
Med hjälp av menyn kan du hitta mer.

"Bra nock" räcker inte

Kvartettens skolpolitiker gör allt för att undvika valfrihet för Trelleborgarna.
Lars Hemzelius tycker att skolorna skall vara bra nock med deras (politikernas) måttstock och sluter upp på den socialistiska kvartettens sida.

Det räcker inte! Elever är olika och skall kunna välja den skola som är BÄST och vilken det är skall de få avgöra själva. Vi står hela tiden på Trelleborgarnas sida.

Det påminner om länder vi inte vill jämföras med

Oavsett om det är lagligt eller inte är det en obehaglig tendens att socialdemokraterna vill begränsa oppositionens möjligheter att framföra synpunkter. TA rapporterar här.
Vi har ju också socialdemokraternas beslut i Bildningsnämnden att köra över justerare och inte ta med protokollsanteckningar och yrkanden i protokollen.

Socialdemokraterna tycker inte heller om medborgarnas valfrihet. Skolpeng utomlands och skolskjuts vid val av skola är tydliga exempel.

Socialdemokratiska politiker vill bestämma allt själv.

Aktivt skolval med skolskjuts blir bättre

Vi förespråkar verklig frihet att välja skola i Trelleborg.

Elever och vårdnadshavare skall ha så stort inflytande som möjligt över det som är så otroligt viktigt för framtiden. Jag har varit med om att införa skolskjuts även för elever som valde annan skola och det kommer jag att fortsätta arbeta för.

Möjligheten att välja skola begränsas av närhetsprincipen som bygger på upptagningsområden för skolorna. Vi vill att alla skall vara engagerade i sina barns framtid även när det gäller att välja skola. Närhetsprincipen innebär dessutom administrativt arbete för förvaltningen med att räkna om upptagningsområden och rita om kartan alltför ofta. Här kan vi spara resurser.
Ständigt ändrade upptagningsområden innebär naturligtvis också osäkerhet för elever och föräldrar kring vad som gäller från år till år. Det vill vi ändra på.

Den styrande kvartetten i Trelleborg tog våren 2016 också bort möjligheten att få skolskjuts för de elever som valde skola aktivt. Det begränsar de faktiska möjligheterna att välja skola ännu mer. Det är ett ideologiskt baserat beslut som är speciellt riktat mot dem som vill välja en friskola men drabbar alla som väljer. Det vill vi ändra på.

Aktivt skolval blir bättre. När alla elever och föräldrar måste ta ställning till vilken skola som passar dem bäst kan engagemanget också bli större. En självklarhet för oss är också att elever får skolskjuts på samma villkor oavsett vilken skola de väljer.

Det viktigaste för oss alla är att eleverna klarar sig bra i skolan. En viktig faktor för att uppnå detta är att trivas i skolan. Då måste både skolor och elever få vara olika och elever skall kunna välja den skola som passar just honom eller henne bäst. Ett aktivt skolval där skolskjutsen är en självklar del ger bättre förutsättningar för att det skall gå bra i skolan. Så vill vi att eleverna i Trelleborg skall ha det och kommer att införa det 2019 om vi får tillräckligt stöd.

Som i länder vi inte vill jämföras med

Bildningsnämndens beslut att köra över oppositionen och justera ett protokoll som vi inte kan godkänna påminner om hur det är i länder som vi inte vill jämföras med. Det innebär att en styrande majoritet med politiska medel begränsar vad som skrivs om nämndens arbete. I detta fall väljer kvartetten att inte redovisa yrkanden i protokollet trots att detta är reglerat i kommunallagen.
Därför har Lars Mikkelä överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

En tunn utredning som missar målet

Utredningen om agerandet från näringslivsutskottets ordförande består av ett par sidor.
Kritiken från de borgerliga handlar om agerandet mot näringslivschefen, till och med under dennes sjukskrivning. Detta hanteras inte alls och inte särskilt många har fått uttala sig.
Samma politikers agerande vid upphandling av färdtjänst kritiseras. Som politiker skall man inte lägga sig i upphandlingar sedan man beslutat om förutsättningarna. Dessutom hanterades denna upphandling av Socialnämnden. Vi har uppgifter om att han diskuterat upphandlingen med anställda när den fastställts i flera juridiska instanser.
Nu säger Bertil Larsson att han engagerade sig medan den fortfarande pågick. Är inte det ännu värre?

Kvartetten bäddar för nedläggning av skolan i Alstad

Bildningsnämndens beslut om upptagningsområden där kvartetten kom insmygande med skrivningar om Alstad blir fel på flera sätt. Därför reserverade de borgerliga sig mot detta.
Det är fel att skicka signaler om utfasning av en skola innan föräldrarna valt.
Det blir fel att gång på gång flytta gränser mellan upptagningsområden.
Vi har en bättre och mer långsiktig lösning genom att införa aktivt skolval 2019.
Då väljer alla vilken skola barnen skall gå på och urvalet blir inte beroende på var man bor.

Naturligtvis skall man få skolskjuts till vilken skola man än väljer i Trelleborg.

Stoppa angreppen på företagen

Vinsttak i välfärdsföretag är ett lika dumt och farligt förslag som löntagarfonderna på sin tid. En rent maktfullkomlig socialistisk konstruktion. Jag hoppas verkligen att tillräckligt många inser det för att stoppa det.

Inrätta en sjukhuschef i Trelleborg

“Vården måste komma närmre patienterna och personalen får inte hindras av en otymplig organisation i sitt livsviktiga arbete”
Mikael Rubin skriver i Skånska Dagbladet tillsammans med Carl-Johan Sonesson och Stefan Lamme.

"Vården måste komma närmre patienterna och personalen får inte hindras av en otymplig organisation i sitt livsviktiga…

Publicerat av Moderaterna i Region Skåne den 8 januari 2018

Krokiga svar på raka frågor

I kommunfullmäktige svarade Torbjörn Karlsson mångordigt men otydligt på Lars Mikkeläs frågor.
Eftersom ingen har protesterat är slutsatsen att hela kvartetten står bakom Bertil Larssons sätt att uttrycka sig om kommunens anställda.
Något att tänka på i det kommande valet.

Vi deklarerar i alla fall att vi inte delar deras uppfattning om vår personal.
För övrigt anser vi att man skall få skolskjuts på lika villkor även om man själv väljer skola.

Du kan läsa vår kommentar i TA här.

Artikeln finns som pdf här.

Enkel fråga till Torbjörn Karlsson

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18/12 ställde Lars Mikkelä tre frågor till Torbjörn Karlsson.

Bertil Larsson har den senaste tiden gjort offentliga uttalanden om anställda i kommunen. Omdömena har varit hårda och det egna ansvarstagandet som politiker obefintligt.
Senaste inlägget var en insändare i Trelleborgs Allehanda som sågade alla kommunala chefer utan näringslivserfarenhet.
Söderslättspartiet är en del av den styrande Kvartetten och innehar vice ordförandeposten i kommunstyrelsen, som är arbetsgivare. Det gör oss moderater oroliga och vi har följande frågor som kan besvaras med Ja eller Nej.

Delar Du Bertil Larssons syn på anställda i kommunen?

Tycker du att situationen är allvarlig när många ledande tjänstepersoner söker sig från Trelleborgs kommun?

Har du fortsatt förtroende för Bertil Larsson som vice ordförande i Kommunstyrelsen?

Detta är tre raka frågor till kommunstyrelsens ordförande.
Jag förväntar mig tre raka svar från kommunstyrelsens ordförande. Ja eller Nej.

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen