Aktuellt i politiken

Hej och välkommen till Moderaterna i Trelleborg!
På denna sidan finns inlägg om aktuella ämnen.
Med hjälp av menyn kan du hitta mer.

Stoppa angreppen på företagen

Vinsttak i välfärdsföretag är ett lika dumt och farligt förslag som löntagarfonderna på sin tid. En rent maktfullkomlig socialistisk konstruktion. Jag hoppas verkligen att tillräckligt många inser det för att stoppa det.

Inrätta en sjukhuschef i Trelleborg

“Vården måste komma närmre patienterna och personalen får inte hindras av en otymplig organisation i sitt livsviktiga arbete”
Mikael Rubin skriver i Skånska Dagbladet tillsammans med Carl-Johan Sonesson och Stefan Lamme.

"Vården måste komma närmre patienterna och personalen får inte hindras av en otymplig organisation i sitt livsviktiga…

Publicerat av Moderaterna i Region Skåne den 8 januari 2018

Krokiga svar på raka frågor

I kommunfullmäktige svarade Torbjörn Karlsson mångordigt men otydligt på Lars Mikkeläs frågor.
Eftersom ingen har protesterat är slutsatsen att hela kvartetten står bakom Bertil Larssons sätt att uttrycka sig om kommunens anställda.
Något att tänka på i det kommande valet.

Vi deklarerar i alla fall att vi inte delar deras uppfattning om vår personal.
För övrigt anser vi att man skall få skolskjuts på lika villkor även om man själv väljer skola.

Du kan läsa vår kommentar i TA här.

Artikeln finns som pdf här.

Enkel fråga till Torbjörn Karlsson

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18/12 ställde Lars Mikkelä tre frågor till Torbjörn Karlsson.

Bertil Larsson har den senaste tiden gjort offentliga uttalanden om anställda i kommunen. Omdömena har varit hårda och det egna ansvarstagandet som politiker obefintligt.
Senaste inlägget var en insändare i Trelleborgs Allehanda som sågade alla kommunala chefer utan näringslivserfarenhet.
Söderslättspartiet är en del av den styrande Kvartetten och innehar vice ordförandeposten i kommunstyrelsen, som är arbetsgivare. Det gör oss moderater oroliga och vi har följande frågor som kan besvaras med Ja eller Nej.

Delar Du Bertil Larssons syn på anställda i kommunen?

Tycker du att situationen är allvarlig när många ledande tjänstepersoner söker sig från Trelleborgs kommun?

Har du fortsatt förtroende för Bertil Larsson som vice ordförande i Kommunstyrelsen?

Detta är tre raka frågor till kommunstyrelsens ordförande.
Jag förväntar mig tre raka svar från kommunstyrelsens ordförande. Ja eller Nej.

Misstroende mot Näringslivsutskottets ordförande.

Henrik Silfverstolpe(L) och Lars Mikkelä(M) har som ledamöter i Näringslivsutskottet nåtts av information som vi ser som så allvarlig att vi måste reagera. Utskottets ordförande Bertil Larsson har på flera sätt agerat på ett oacceptabelt sätt med hänsyn till anställda i kommunen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-29 har vi därför lyft frågan om att KS skall välja en annan ordförande till utskottet. Henrik Silfverstolpe framförde detta vid kommunstyrelsens sammanträde.
Anförandet kan du läsa här.

Nya arbetsplatser för kommunens anställda

Vi moderater vill ha kvar den gamla delen av nuvarande rådhus för den politiska ledningen och som en representativ byggnad.
Kanske ännu mer tillgänglig för Trelleborgarna än i dag.

Däremot behöver de anställda en bättre arbetsmiljö.
Samtidigt kanske vi kan få en effektivare organisation för Trelleborgarnas bästa.
Skall vi samla alla förvaltningar i en gemensam ny byggnad eller som i dag utspridda?
Skall denna i så fall ligga någonstans i centrum eller någon annan del av staden/kommunen?

Vad tycker du?

Hör av dig till våra politiker!

Moderata seniorer mötte regionrådet

Vårt regionråd Carl-Johan Sonesson informerade oss Trelleborgare om hur vi Moderater skall korta de långa köerna inom vården men också hur vi ska öka Region Skånes attraktionskraft som arbetsgivare. Dessutom  hur infrastrukturen i Skåne ska förbättras med en 6 filig motorväg mellan Trelleborg och Helsingborg.

Mycket folk med intressanta diskussioner hos Seniorerna denna Mårtenafton.

Du kan se Carl-Johans presentation här.

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen