Aktuellt i politiken

Hej och välkommen till Moderaterna i Trelleborg!
På denna sidan finns inlägg om aktuella ämnen.
Med hjälp av menyn kan du hitta mer.

Rekordnivåer för närproducerad grön el i Trelleborg

Mer än 15 gigawattimmar. Så stort överskott av el har solenergianläggningar och vindkraftverk i Trelleborg tillsammans levererat under 2020. Mängden närproducerad grön el utgör en historisk milstolpe.

Trelleborgs kommun fortsätter ligga i framkant när det gäller produktion av grön energi. Ny statistik från Trelleborgs Energi visar att framför allt antalet solproduktionsanläggningar som installeras har ökat stort, från 2 anläggningar 2012 till 188 anläggningar vid förra årets slut. Den totala installerade effekten växer också hela tiden och är idag större än någonsin.

Läs hela pressreleasen här

Årets resultat för Trelleborgs kommun är klart

Trelleborgs kommun gör för året 2020 ett ekonomiskt resultat på 393,3 miljoner kronor, och kommunkoncernen ett resultat på 1099,0 miljoner kronor. 

Därmed uppnår kommunen både budget och det finansiella resultatmålet.

Jämfört med resultatet 2019 är resultatet för 2020 betydligt starkare och överstiger det budgeterade resultatet. Det starka resultatet gör det möjligt att även 2020 göra en avsättning till resultatutjämningsreserven.

– Kommunens och hela kommunkoncernens resultat 2020 är historiskt starkt. Även om resultatet i kommunen och i koncernen innehåller engångsposter är vår ekonomi robust. Extra positivt är att kommunens samtliga nämnder uppvisar en ekonomi i balans. Detta visar på stabilitet! säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

Årsredovisningen klar i april

Bokslutskommunikén gäller kommunens förvaltningsdrivna verksamheter och kommunens koncern. I den kommande årsredovisningen, som ska tas upp i kommunfullmäktige i april kommer resultat och ekonomisk ställning för hela kommunen, inklusive bolagen, att redovisas.

Klicka här för att komma till pressmeddelandet.

Årsmöte 2021

Hej alla Trelleborgs Moderater!

Det börjar dra ihop sig för Årsmöte och i dessa tider kommer detta att ske digitalt via ZOOM.

Torsdagen 18 mars kl. 18.00

Plats: ZOOM bifogar länk i mail.

Agenda kommer i god tid innan.

Det ni bör tänka på är att betala er medlemsavgift sex veckor innan alltså under vecka 5.

Det händer mycket inom politiken i Trelleborg och då går tiden så snabbt. Arbetet inför valet 2022 har börjat och vill man ha en aktivroll i detta arbete och vara med och påverka vad som skall hända i Trelleborg så gärna göra en intresseanmälan.

Väl Mött på Årsmötet

Moderaterna Trelleborg

Styrelsen

Strandskydd

Så ska Trelleborg säkra sig mot hoten från havet. Stigande havsnivåer och erosion har de senaste åren hotat den sydskånska kusten. Med hjälp av vallar, murar och sandfodring tar Trelleborgs kommun nu upp kampen mot havet. Läget är bitvis allvarligt för bebyggelsen längs den skånska sydkusten. En kombination av erosion och stigande havsnivåer gör att hus riskerar att glida ner i havet. Trelleborgs kommun arbetar sedan i höstas med en plan som ska säkra kommunens stränder och fastigheter i framtiden. – Än så länge jobbar vi för att alla ska kunna bo kvar där de bor nu och att vi ska hitta ett skydd som klarar sig i hundra år i alla fall, säger Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg i Trelleborgs kommun. Olika varianter av skydd Vilken typ av skydd det blir kommer att variera från plats till plats. På vissa platser planeras byggen av vallar eller murar. På andra ställen planerar kommunen att ersätta eller stärka upp den utsatta stranden med sand från havets botten. – Vi måste hitta en lösning som skyddar, samtidigt som den inte får vara ett hinder för dem som kommer till vår kust och vill använda stränderna, säger Johannes Hagström. Planen för hur kustskyddet ska utformas ska vara klar 2022.

Se fullständig artikel på SVT.

Trelleborg klättrar i rankning gällande trygghet och säkerhet

SKR och MSB har släppt årets statistik för olika trygghets- och säkerhetsfaktorer

Rapporten visar bland annat att antalet anmälda brott i Trelleborgs kommun minskar. ”Vi vill ha hit nya invånare och nya skattebetalare och då är det alltid positivt med en sådan utveckling”, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M). Öppna jämförelser är statistik signerad Sveriges kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Temat för den aktuella rapporten gäller brott och det brottsförebyggande arbetet. Enligt rapporten har det brottsförebyggande arbetet varit aktivt bland Sveriges kommuner. Mätningen ger en bild av vilka kommuner som anses vara trygga och säkra, samt hur utvecklingen har sett ut över tid. Generellt för riket i stort har antalet olyckor, bränder och brott legat relativt konstant de senaste tio åren, men mätningen visar att den upplevda otryggheten ökar nationellt. Siffrorna för Trelleborgs kommun som gäller bland annat brott, bränder, upplevd trygghet och personskador visar att kommunen ganska konstant placerar sig i mittenskiktet inom de flesta uppmätta kategorierna, Jämfört med året innan har Trelleborg klättrat tre placeringar, från 100:e plats till plats 97 av landets samtliga 290 kommuner. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M) har inte hunnit titta på siffrorna, men att antalet anmälda brott minskar, och att det är det lägsta antalet anmälda brott sedan 1990-talet, är han av naturliga skäl nöjd med. – Vi vill ha hit nya invånare och nya skattebetalare och då är det alltid positivt med en sådan utveckling, säger han, och nämner att han har fått feedback i form av att trygghetsvärdarna och den ökade polisnärvaron har varit trygghetsskapande åtgärder. När det gäller ansökan om ordningsvakter i centrum, som avslogs av polisen i somras, lämnades en ny ansökan in och försöken att få till det fortsätter. – Vi har även ansökt om kameraövervakning, men det är en process som tar lång tid och det är inga snabba beslut, säger Mikael Rubin. Hur viktig är en sådan här rankning? – Eftersom det ofta bara blir en rubrik i tidning av det, så är det så klart viktigt att siffrorna analyseras, säger Mikael Rubin, som tycker att alla former av inre rankningar är positiva, oavsett om det gäller skolundersökningar eller trygghetsmätningar. – Och att vi då är med på topp 100, alltså bland den bästa tredjedelen, är självklart positivt, säger han, angående mätningen ifråga. Men det är en bit upp till grannkommunen Vellinge (på sjunde plats)? – Vi vänder blad, och målet är att det ska bli tryggare än i Vellinge också, säger Mikael Rubin (M).

Nytt om Ringvägen

Nyttoberäkningar gjorda för ringväg och hamninfart

Torsdag 23 januari, har nationalekonomerna professor Johan Klaesson och ekonomie doktor Lars Petterson vid Jönköpings Internationella Högskola presenterat för Kuststad 2025:s styrgrupp de nyttoberäkningar man gjort avseende byggandet av Östlig ringväg och Östlig hamninfart.

Rapporten kommer att presenteras i sin helhet senare. Nyttoberäkningarna visar emellertid ekonomiska förutsättningar för sammanhållen stadsutveckling i Trelleborg genom att bygga Östlig ringled och Östlig hamninfart. Fastighetsvärden i ett intervall mellan 4 och 6 miljarder kronor i dagens prisnivå skapas, samt en befolkningsökning med drygt 10 000 invånare fram till 2040.

– Nu vänder vi blad och tar tillvara på våra utvecklingsmöjligheter, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

Tappade uppkopplingen