Aktuellt i politiken

Hej och välkommen till Moderaterna i Trelleborg!
På denna sidan finns inlägg om aktuella ämnen.
Med hjälp av menyn kan du hitta mer.

Låt inte tjänstemännen ta ansvar för politikernas beslut

I diskussionen om Alstads skola och Alstads framtid får bildningsförvaltningen oförtjänt kritik.
Förvaltningens beslut och agerande bygger på de politiska beslut som kvartetten (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Söderslättspartiet) drivit igenom i Bildningsnämnden. Det bakomliggande ansvaret för dagens situation ligger på dessa partiers företrädare i Bildningsnämnden.
Även om vi Moderater inte håller med, vi röstade emot och vi reserverade oss, så är det nu de besluten som förvaltningen har att rätta sig efter. Att lösa de praktiska frågorna för de närmaste månaderna är något som bör lösas i samförstånd och konstruktiva samtal mellan vårdnadshavare och skolledning.
Ömsesidig respekt är enligt min mening en förutsättning för att det skall lyckas.

För oss politiker måste arbetet ske på ett annat plan. Vi Moderater jobbar för att Alstad skall utvecklas genom förslag i de politiska processer som pågår. Läs vårt senaste inlägg här.
Lars Mikkelä

Öppet brev till trafikministern

Allt fler sena och havererade tåg ökar pressen på regeringen

Trafikminister Tomas Eneroth (S) ställs inför allt hårdare krav: Gör något åt Sveriges tågkaos! I vintras drabbades tågen av rekordstora förseningar på grund av snö och kyla. Nu får sol och värme tågen att stå stilla. Allt fler ifrågasätter kompetensen hos Trafikverket, den myndighet som ska få tågen att rulla.

Moderaterna i Skåne skriver därför till trafikministern. Läs brevet här.

Ytterligare en anledning att satsa på Alstad

Vellinge kommun är skeptiska till att Trelleborg skall växa intill Östra Grevie.
Nu tvekar också Trelleborgs politiker och skall se över översiktsplanen. Det är bra. Se TA’s artikel här.

I diskussionen om framtiden för Alstads skola har moderaterna framfört att översiktsplanen borde innehålla fler bostäder för att skapa underlag för skola och annan service. Här finns ett bra tillfälle att göra något för Alstads framtid samtidigt som vi lyssnar på Vellinges invändningar.

Vi tycker att de bostäder som ligger i planen för Sydöstra Grevie i stället kan planeras i Alstad.
Det ger underlag för skolans fortlevnad och motiverar en ny förskola.

Utveckla Alstad

Beslutet i Bildningsnämnden i januari kan få konsekvenser som kvartettens representanter troligen inte insåg. Om det inte startar nya klasser på skolan riskerar den att fasas ut på några år.
Vi vill bryta den negativa utvecklingen och kom därför med två förslag.

  1. Lägg in i översiktsplanen att det skall byggas en ny förskola i Västra Alstad så att fler barnfamiljer vill flytta in och underlaget för skolan ökar.
  2. Erbjud skolskjuts på lika villkor oavsett val av skola så kan man få skolskjuts till Alstad även från andra delar av kommunen.

Tyvärr fick vi inte igenom dessa förslag. Är vi ensamma om att vilja utveckla Alstad?

Alla vill inte utveckla landsbygden i Trelleborg

Tyvärr har förvaltningen tagit beslutet att inte starta förskoleklassen i Alstad till hösten. De borgerliga i Bildningsnämnden står inte bakom det beslut som förvaltningen nu stödjer sig på.
Vi anser att det är fel ordning att föräldrarnas val påverkas av kravet på 20 sökande. Självklart blir föräldrarna oroliga.

Vi tror att detta är kvartettens första steg i att avveckla skolan i Alstad. Blir det ingen förskoleklass i höst så blir det ingen förstaklass nästa år och så vidare.
Vi ser bättre lösningar men då krävs det större vilja att utveckla landsbygden än vad socialdemokraterna, miljöpartiet, centern och söderslättspartiet visar.

En vision för kulturen i Trelleborg

Moderaterna har en vision om en multiarena/allaktivitetshus eller vad man nu vill kalla det.

Då är frågan vi ställer oss vad ska denna plats och detta hus innehålla?
Var ska den ligga för att bäst passa trelleborgarnas behov?

Hur involverar vi föreningslivet för att få fram deras önskemål?

Vi ska låta tjänstemännen komma med förslag på platser men varför inte bygga om hela Folkets Park till ett multiaktivitetshus? Kanske blir det ännu bättre om det placeras i den nya stadsdelen Sjöstaden? Bio, sporthall, kafé, restaurang, lokaler för dans, musikstudios, konstverkstad, fritidsgård, klättervägg, skjutbana, brottning, padeltennis, squash och så klart en konsertlokal som även kan användas till fullmäktigemöten och andra liknande aktiviteter. Det finns säkert fler verksamheter som jag har glömt men vi frågar trelleborgare så får vi svar på vad de vill ha.

Kanske ska kulturskolan ha sina lokaler i denna nya byggnad? Vi ser en stor fördel med ett nybygge då det lätt kan anpassas till de behov som finns i dag och det blir säkert mer prisvärt än att bygga om ett gammalt hus.

"Bra nock" räcker inte

Kvartettens skolpolitiker gör allt för att undvika valfrihet för Trelleborgarna.
Lars Hemzelius tycker att skolorna skall vara bra nock med deras (politikernas) måttstock och sluter upp på den socialistiska kvartettens sida.

Det räcker inte! Elever är olika och skall kunna välja den skola som är BÄST och vilken det är skall de få avgöra själva. Vi står hela tiden på Trelleborgarnas sida.

Det påminner om länder vi inte vill jämföras med

Oavsett om det är lagligt eller inte är det en obehaglig tendens att socialdemokraterna vill begränsa oppositionens möjligheter att framföra synpunkter. TA rapporterar här.
Vi har ju också socialdemokraternas beslut i Bildningsnämnden att köra över justerare och inte ta med protokollsanteckningar och yrkanden i protokollen.

Socialdemokraterna tycker inte heller om medborgarnas valfrihet. Skolpeng utomlands och skolskjuts vid val av skola är tydliga exempel.

Socialdemokratiska politiker vill bestämma allt själv.

Aktivt skolval med skolskjuts blir bättre

Vi förespråkar verklig frihet att välja skola i Trelleborg.

Elever och vårdnadshavare skall ha så stort inflytande som möjligt över det som är så otroligt viktigt för framtiden. Jag har varit med om att införa skolskjuts även för elever som valde annan skola och det kommer jag att fortsätta arbeta för.

Möjligheten att välja skola begränsas av närhetsprincipen som bygger på upptagningsområden för skolorna. Vi vill att alla skall vara engagerade i sina barns framtid även när det gäller att välja skola. Närhetsprincipen innebär dessutom administrativt arbete för förvaltningen med att räkna om upptagningsområden och rita om kartan alltför ofta. Här kan vi spara resurser.
Ständigt ändrade upptagningsområden innebär naturligtvis också osäkerhet för elever och föräldrar kring vad som gäller från år till år. Det vill vi ändra på.

Den styrande kvartetten i Trelleborg tog våren 2016 också bort möjligheten att få skolskjuts för de elever som valde skola aktivt. Det begränsar de faktiska möjligheterna att välja skola ännu mer. Det är ett ideologiskt baserat beslut som är speciellt riktat mot dem som vill välja en friskola men drabbar alla som väljer. Det vill vi ändra på.

Aktivt skolval blir bättre. När alla elever och föräldrar måste ta ställning till vilken skola som passar dem bäst kan engagemanget också bli större. En självklarhet för oss är också att elever får skolskjuts på samma villkor oavsett vilken skola de väljer.

Det viktigaste för oss alla är att eleverna klarar sig bra i skolan. En viktig faktor för att uppnå detta är att trivas i skolan. Då måste både skolor och elever få vara olika och elever skall kunna välja den skola som passar just honom eller henne bäst. Ett aktivt skolval där skolskjutsen är en självklar del ger bättre förutsättningar för att det skall gå bra i skolan. Så vill vi att eleverna i Trelleborg skall ha det och kommer att införa det 2019 om vi får tillräckligt stöd.

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen