Tekniska servicenämnden

 • Fredrik Schlyter

  Ledamot i kommunfullmäktige
  Ordförande i tekniska servicenämnden

 • Göran Gärtner

  Ledamot i kommunfullmäktige
  Ledamot i kommunstyrelsen
  Ledamot i tekniska servicenämnden

 • Ann Kajson Carlqvist

  Ersättare i kommunfullmäktige, gruppledare
  Ersättare i kommunstyrelsen
  Ersättare i tekniska servicenämnden
  Ersättare i valnämnden

 • Bengt Nilmo

  Ersättare i tekniska servicenämnden

Tappade uppkopplingen