Valnämnden

 • Mikael Rubin

  Kommunalråd
  Kommunstyrelsens ordförande
  Ledamot i kommunfullmäktige
  Ledamot i valnämnden

 • Ann Kajson Carlqvist

  Ersättare i kommunfullmäktige, gruppledare
  Ersättare i kommunstyrelsen
  Ersättare i tekniska servicenämnden
  Ersättare i valnämnden

Tappade uppkopplingen