Valnämnden

  • Ann Kajson Carlqvist

    Ersättare i kommunfullmäktige, gruppledare
    Ersättare i kommunstyrelsen
    Ersättare i tekniska servicenämnden
    Ersättare i valnämnden

Tappade uppkopplingen