Valnämnden

 • Ann Kajson Carlqvist

  Kommunstyrelsens Ordförande
  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ordförande i Valnämnden
  Ordförande i Rådhus AB

 • Torbjörn Christensen

  Gruppledare
  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ersättare i Kommunstyrelsen
  1:e Vice Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
  Ersättare i Valnämnden

Tappade uppkopplingen