Våra politiker i Trelleborg

Många moderater är engagerade i den lokala politiken.
Här är de som representerar Moderaterna i de olika nämnderna.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

 • Mikael Rubin

  Kommunalråd
  Kommunstyrelsens ordförande
  Ledamot i kommunfullmäktige
  Ledamot i valnämnden

 • Göran Gärtner

  Ledamot i kommunfullmäktige
  Ledamot i kommunstyrelsen
  Ledamot i tekniska servicenämnden

 • Catharina Blixen Finecke

  Ledamot i kommunfullmäktige
  Ledamot i kommunstyrelsen

 • Ann Kajson Carlqvist

  Ersättare i kommunfullmäktige, gruppledare
  Ersättare i kommunstyrelsen
  Ersättare i tekniska servicenämnden
  Ersättare i valnämnden

 • Marianne Ohrlander

  Ledamot i kommunfullmäktige
  Ersättare i kommunstyrelsen

 • Jan Isaksson

  Ledamot i kommunfullmäktige
  Ersättare i kommunstyrelsen

Arbetsmarknadsnämnden

Bildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Revisionen

  Samhällsbyggnadsnämnden

  Socialnämnden

  Tekniska servicenämnden

  • Fredrik Schlyter

   Ledamot i kommunfullmäktige
   Ordförande i tekniska servicenämnden

  • Göran Gärtner

   Ledamot i kommunfullmäktige
   Ledamot i kommunstyrelsen
   Ledamot i tekniska servicenämnden

  • Ann Kajson Carlqvist

   Ersättare i kommunfullmäktige, gruppledare
   Ersättare i kommunstyrelsen
   Ersättare i tekniska servicenämnden
   Ersättare i valnämnden

  • Bengt Nilmo

   Ersättare i tekniska servicenämnden

  Valnämnden

  • Mikael Rubin

   Kommunalråd
   Kommunstyrelsens ordförande
   Ledamot i kommunfullmäktige
   Ledamot i valnämnden

  • Ann Kajson Carlqvist

   Ersättare i kommunfullmäktige, gruppledare
   Ersättare i kommunstyrelsen
   Ersättare i tekniska servicenämnden
   Ersättare i valnämnden

  Tappade uppkopplingen