Våra politiker i Trelleborg

Många moderater är engagerade i den lokala politiken.
Här är de som leder vårt arbete i de olika nämnderna.

 • Mikael Rubin

  Oppositionsråd
  Kommunstyrelsen
  KSAU
  Kommunfullmäktige
  (Gruppledare)
  Arbetsmarknadsnämnden

  mikael.rubin@trelleborg.se
  0410-734438

 • Göran Gärtner

  Ordförande i M Trelleborg
  Tekniska nämnden
  Kommunfullmäktige

  goran.gaertner@trelleborg.se
  073-3648280

 • Lars Mikkelä

  Bildningsnämnden
  Kommunstyrelsen
  Näringslivsutskottet
  Kommunfullmäktige
  (vice gruppledare)

  lars.mikkela@trelleborg.se
  070-6200150

 • Catharina von Blixen-Finecke

  Socialnämnden

  catharina.blixen-finecke@trelleborg.se
  0411 439 82

 • Lars Raneke

  Samhällsbyggnadsnämnden
  Kulturnämnden

  lars.raneke@trelleborg.se
  0708-262132

 • Carl Knutsson

  Kulturnämnden

  carl.knutsson@trelleborg.se

  0708-179797

 • Fredrik Schlyter

  Servicenämnden

  Tekniska nämnden

  Kommunfullmäktige

  fredrik.schlyter@trelleborg.se

  070-6502122

 • Gunnar Hedin

  Fritidsnämnden
  Kommunfullmäktige

  gunnar.hedin@trelleborg.se
  0705-156963

 • Leif Malmsten

  Revisionen

  leif.malmsten@trelleborg.se

  070-5538182

Tappade uppkopplingen