Samhällsbyggnadsnämnden

  • Per Jönsson

    Ledamot i Kommunfullmäktige
    Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

  • Peter Nilsson

    Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

Tappade uppkopplingen