Kommunfullmäktige

 • Ann Kajson Carlqvist

  Kommunstyrelsens Ordförande
  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ordförande i Valnämnden
  Ordförande i Rådhus AB

 • Fredrik Schlyter

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ordförande i Tekniska servicenämnden

 • Per Jönsson

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

 • Venzel Rosqvist

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ordförande i Socialnämnden

 • Patrik Adzievski

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ersättare i Kommunstyrelsen
  Ledamot i Arbetsmarknadsnämnden

 • Torbjörn Christensen

  Gruppledare
  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ersättare i Kommunstyrelsen
  1:e Vice Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
  Ersättare i Valnämnden

 • Håkan Sjöberg

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  2:a Vice Ordförande i Kommunfullmäktige

 • Linda Hägg

  Ledamot i Kommunfullmäktige

 • Jan Isaksson

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ledamot i Arvodesberedningen

 • Lars Olsson

  Ledamot i Kommunfullmäktige

 • Isac Rubin

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ersättare i Arvodesberedningen

 • Christina Hall

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  2:a Vice Ordförande i Bildningsnämnden

 • Göran Gärtner

  Göran Gärtner

  Ersättare i Kommunfullmäktige
  Ersättare i Arbetsmarknadsnämnden

 • Anders Henriksson

  Anders Henriksson

  Ersättare i Kommunfullmäktige

 • Bert Westerberg

  Ersättare i Kommunfullmäktige
  Ersättare i Kommunstyrelsen

 • Lars Mikkelä

  Ersättare i Kommunfullmäktige
  Ledamot i Kommunstyrelsen

 • Martin Nilsson

  Ersättare i Kommunfullmäktige
  Ersättare i Tekniska servicenämnden

 • Leif Hansson

  Ersättare i Kommunfullmäktige

Tappade uppkopplingen