Kultur- och fritidsnämnden

 • Torbjörn Christensen

  Gruppledare
  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ersättare i Kommunstyrelsen
  1:e Vice Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
  Ersättare i Valnämnden

Tappade uppkopplingen