Moderata Seniorer välkomnar alla som tillhör moderföreningen och fyller minst 60 innevarande år.

Vi arrangerar utflykter, lunchträffar och bjuder in till intressanta politiska föredrag och diskussioner. Vi deltar också i de av Seniorerna i Skåne anordnade vår- och höstträffar samt medverkar i den årliga seniormässan i Malmö. Många frågor hanteras på riksnivå men engagerar även oss lokalt.

Kontakta ordförande Göran Gärtner på goran.gartner@trelleborg.se

Tappade uppkopplingen