Moderata Seniorer välkomnar alla som tillhör moderföreningen och fyller minst 60 innevarande år.

Vi arrangerar utflykter, lunchträffar och bjuder in till intressanta politiska föredrag och diskussioner. Vi deltar också i de av Seniorerna i Skåne anordnade vår- och höstträffar samt medverkar i den årliga seniormässan i Malmö. Många frågor hanteras på riksnivå men engagerar även oss lokalt.

Inför 2018 års val, då en tredjedel av väljarna är seniorer, är det många ”Seniorfrågor” som står på agendan och vi har listat de för oss viktigaste här.

Kontakta Jan Isaksson

jan.isaksson@trelleborg.se

0708-139333

Tappade uppkopplingen