Kommunstyrelsen

 • Göran Gärtner

  Ledamot i kommunfullmäktige
  Ledamot i kommunstyrelsen
  Ledamot i tekniska servicenämnden

 • Catharina Blixen Finecke

  Ledamot i kommunfullmäktige
  Ledamot i kommunstyrelsen

 • Ann Kajson Carlqvist

  Ersättare i kommunfullmäktige, gruppledare
  Ersättare i kommunstyrelsen
  Ersättare i tekniska servicenämnden
  Ersättare i valnämnden

 • Marianne Ohrlander

  Ledamot i kommunfullmäktige
  Ersättare i kommunstyrelsen

 • Jan Isaksson

  Ledamot i kommunfullmäktige
  Ersättare i kommunstyrelsen

Tappade uppkopplingen