BUDGET KLUBBAD & VIKTIGA BESLUT FATTADE UNDER KOMMUNFULLMÄKTIGE IGÅR!

Igår under kommunfullmäktige klubbades Styrets budgetförslag för 2024! Kort sammanfattat innebär budgeten;

✅ Ingen skattehöjning!

✅175 miljoner kr mer till skola, vård och omsorg!

✅ Investeringar!

Kommunfullmäktige fattade även beslut om att införa LOV (Lagen om valfrihet) för våra särskilda boenden. Vårdtagaren ska ha friheten att välja vilket boende han/hon vill bo på! Vi tror på valfrihet som är en mänsklig rättighet!

Vi tar ansvar för Trelleborg! 🌟

Tappade uppkopplingen