Genomfört & Pågående

Detta har Moderaterna i Trelleborg, under ledning av Ann Kajson Carlqvist, tillsammans med SD, KD och L genomfört under det första året efter valet! 

Listan är lång och mer är pågång! Utvecklingen av Trelleborg fortsätter!

Tappade uppkopplingen