Integration

Med rättigheter följer skyldigheter.
Den som har rätt att få skydd har skyldighet att anstränga sig för att bli en del av vårt samhälle.
Grunden för bättre integration är att ställa krav.

Tappade uppkopplingen