KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024

Härmed kallas du som medlem i Moderaterna i Trelleborg till årsmöte!

– Datum: Den 4 april 2024

– Tid: kl. 18:00

– Plats: Lokalen, Algatan 76 i Trelleborg

Motioner från medlemmar ska styrelsen ha in senast den 2024-03-10. Dessa mailas in till; britta.brinck@telia.com

Varmt välkommen! Hälsningar

/ Styrelsen – Moderaterna i Trelleborg

Tappade uppkopplingen