Moderaterna gillar näringslivet. Företag som utvecklas är en förutsättning för vårt välstånd.

Vi är representerade i kommunstyrelsens Näringslivsutskott.
Vi har också ett Moderat Företagarråd för att fånga upp önskemål från företagarna i kommunen.

Tappade uppkopplingen