Den Borgerliga gruppen i Bildningsnämnden arbetar utifrån en plan som vi kallar
Borgerlig politik i Bildningsnämnden Trelleborg

Våra viktigaste punkter är

  • Fortsatt fokus på resultaten
  • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • Tidiga insatser
  • Valfriheten
  • IT
  • Hälsa, trygghet och studiero

Du kan läsa hela dokumentet här.

Tappade uppkopplingen