Nytt om Ringvägen

Nyttoberäkningar gjorda för ringväg och hamninfart

Torsdag 23 januari, har nationalekonomerna professor Johan Klaesson och ekonomie doktor Lars Petterson vid Jönköpings Internationella Högskola presenterat för Kuststad 2025:s styrgrupp de nyttoberäkningar man gjort avseende byggandet av Östlig ringväg och Östlig hamninfart.

Rapporten kommer att presenteras i sin helhet senare. Nyttoberäkningarna visar emellertid ekonomiska förutsättningar för sammanhållen stadsutveckling i Trelleborg genom att bygga Östlig ringled och Östlig hamninfart. Fastighetsvärden i ett intervall mellan 4 och 6 miljarder kronor i dagens prisnivå skapas, samt en befolkningsökning med drygt 10 000 invånare fram till 2040.

– Nu vänder vi blad och tar tillvara på våra utvecklingsmöjligheter, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen