Positivt resultat i kommunens delårsrapport

Trelleborgs kommunkoncern har en fortsatt mycket stark ekonomi och bra måluppfyllelse. Det visar delårsrapporten som sammanfattar resultatet under årets första åtta månader. Goda förutsättningar för att genomföra planerade förändringar och förbättringar, konstaterar kommunstyrelsens ordförande.

Kommunkoncernen uppvisar ett resultat för perioden om 328,4 miljoner kronor, att jämföra med 894,3 miljoner kronor för samma period föregående år. Resultatet 2020 innehöll några stora engångsintäkter.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet

Tappade uppkopplingen