Ringvägen

Ringvägen

Ringvägen behövs för att kunna förverkliga sjöstaden. Den borde ha byggts redan i samband med flytten av hamnen.

Vi vill ge havet tillbaka till Trelleborgarna och då är en ringväg en förutsättning för detta. Ringvägen är till både för trafiken till de östliga delarna av kommunen samt hamntrafiken.

Nuvarande ringvägs rondeller måste hanteras och sannolikt byggas om för att underlätta samt att en rakare och mer direkt koppling från E6 till rondellen vid väg 108 på sikt är att föredra. Vi vill att ett beslut fattas så snart som möjligt för att arbetet och dialogen med trafikverk och andra intressenter kan fortsätta. Staten representerad av landshövdingen är mycket positiv till möjligheten att bygga 4000 bostäder i kuststaden. Läs Mikael Rubins anförande i Kommunfullmäktige här.

Tappade uppkopplingen