Trelleborg klättrar i rankning gällande trygghet och säkerhet

SKR och MSB har släppt årets statistik för olika trygghets- och säkerhetsfaktorer

Rapporten visar bland annat att antalet anmälda brott i Trelleborgs kommun minskar. ”Vi vill ha hit nya invånare och nya skattebetalare och då är det alltid positivt med en sådan utveckling”, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M). Öppna jämförelser är statistik signerad Sveriges kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Temat för den aktuella rapporten gäller brott och det brottsförebyggande arbetet. Enligt rapporten har det brottsförebyggande arbetet varit aktivt bland Sveriges kommuner. Mätningen ger en bild av vilka kommuner som anses vara trygga och säkra, samt hur utvecklingen har sett ut över tid. Generellt för riket i stort har antalet olyckor, bränder och brott legat relativt konstant de senaste tio åren, men mätningen visar att den upplevda otryggheten ökar nationellt. Siffrorna för Trelleborgs kommun som gäller bland annat brott, bränder, upplevd trygghet och personskador visar att kommunen ganska konstant placerar sig i mittenskiktet inom de flesta uppmätta kategorierna, Jämfört med året innan har Trelleborg klättrat tre placeringar, från 100:e plats till plats 97 av landets samtliga 290 kommuner. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M) har inte hunnit titta på siffrorna, men att antalet anmälda brott minskar, och att det är det lägsta antalet anmälda brott sedan 1990-talet, är han av naturliga skäl nöjd med. – Vi vill ha hit nya invånare och nya skattebetalare och då är det alltid positivt med en sådan utveckling, säger han, och nämner att han har fått feedback i form av att trygghetsvärdarna och den ökade polisnärvaron har varit trygghetsskapande åtgärder. När det gäller ansökan om ordningsvakter i centrum, som avslogs av polisen i somras, lämnades en ny ansökan in och försöken att få till det fortsätter. – Vi har även ansökt om kameraövervakning, men det är en process som tar lång tid och det är inga snabba beslut, säger Mikael Rubin. Hur viktig är en sådan här rankning? – Eftersom det ofta bara blir en rubrik i tidning av det, så är det så klart viktigt att siffrorna analyseras, säger Mikael Rubin, som tycker att alla former av inre rankningar är positiva, oavsett om det gäller skolundersökningar eller trygghetsmätningar. – Och att vi då är med på topp 100, alltså bland den bästa tredjedelen, är självklart positivt, säger han, angående mätningen ifråga. Men det är en bit upp till grannkommunen Vellinge (på sjunde plats)? – Vi vänder blad, och målet är att det ska bli tryggare än i Vellinge också, säger Mikael Rubin (M).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen